* Im więcej kupisz
tym więcej kasy dostaniesz,
nie ma limitu wypłaty!

Kup 2 tony lub wielokrotność 2 ton
odmian Delawar lub Galerist
Zakupu dokonaj w jednym z punktów
biorących udział w akcji. Lista tutaj »
Wypełnij zgłoszenie do akcji
i załącz skan lub zdjęcie faktury
Podaj numer konta
i czekaj na przelew
Sumujemy zgłoszenia - dokupiłeś pszenicę Delawar lub Galerist - ponownie wyślij zgłoszenie.
Pamiętaj, że na jednej fakturze musi być zakup minimum 2 ton. Podaj ten sam numer konta jak przy poprzednim zgłoszeniu, żebyśmy mogli je zsumować.
Czas trwania akcji: 26.06.2019 do 31.10.2019.
Faktury można dosyłać do 15.11.2019

REJESTRACJA
(formularz rejestracji)

Wybierz jeden sposób logowania, klikając przycisk (żółty lub zielony).
W zależności od wybranego sposobu postępuj zgodnie z informacjami.

Jako uczestnik i członek Agriclub Syngenta
przejdziesz szybciej ścieżkę zgłoszenia do promocji „Zasiej Kwalifikowane”.

Jako osoba nieuczestnicząca w Agriclub
przejdziesz ścieżkę zgłoszenia do promocji „Zasiej kwalifikowane”.
uzupełniając poniższy formularz.

Zawsze możesz takie konto założyć na www.agriclub.pl »

Po uzupełnieniu wymaganych pól kliknij przycisk „Zarejestruj się w promocji”.

(w przypadku, gdy do Programu zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Programu zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com ...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w Akcji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych oraz prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem, i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno- biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, o ile wyrażę zgodę na przekazanie jej moich danych osobowych, oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria, USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
  2. prowadzenia działań marketingowych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Zachęcamy do wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych. Dzięki temu będziesz miał dostęp do wielu ciekawych informacji i ofert handlowych Syngenta.
na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza spółce Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel. Dane będą przetwarzane przez tę spółkę w celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
od Syngenta Polska sp. z o.o. na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
na wykonywanie przez Syngenta Polska sp. z o.o. połączeń głosowych na mój numer telefonu, podany w powyższym formularzu, w celu przedstawiania mi informacji marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?

Gdzie kupić

Lista wyłącznych dystrybutorów
- licencjiobiorców odmian Delawar, Galerist sezon 2019.

Zakupu w ramach promocji Zasiej Kwalifikowane można dokonać również
w innych oddziałach niżej wymienionych dystrybutorów.
Ważne by na fakturze zakupu był ten sam numer NIP co poniżej.
Dystrybutor NIP
WRONKOWSKI Anna Wronkowska,
57-215 Srebrna Góra, Budzów 53
8871738693  
Gospodarstwo Nasienne ZŁOTY KŁOS Stanisław Kulwicki,
86-200 Chełmno, Borówno 8
8751331701  
Grupa Producentów Rolnych „ZIARNO” Sp. zo.o.,
87-133 Rzęczkowo, Cichoradz 18
8792482495  
P.P.H.U. Fitochem Spółka Jawna,
88-160 Janikowo, Trląg 14
5570003587  
TEAMAGRO KUCZYŃSKA SP. Z O.O.,
22-400 ZAMOŚĆ, UL. LWOWSKA 57A
9220011329  
Gospodarstwo Rolne Kinga Szymańska-Kuźniarska,
22-500 Hrubieszów, Nowosiółki 61
9191811397
Gospodarstwo Rolne Andrzej Pilecki,
66-200 Świebodzin, Osogóra 11
9271628376  
P.P.U.H. „ANAS” Andrzej Antczak,
92-761 Łódź, ul. Malownicza 38
7281033011  
Centrala Nasienna Sieradz,
98-200 Sieradz, ul. POW 30
8271459393  
WiaLan Langer i Wiatr Spółka Jawna,
33-100 Tarnów , ul. Hodowlana 9
8730224609  
ELEWARR SP. Z O.O.,
03-301 Warszawa, ul. Jagielońska 78
5260300279  
Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o.,
06-100 Pułtusk, ul. Nasielska 8
5251000129  
Skłodowski Spółka Jawna,
07-323 Zaręby Kościelne, ul. Czyżewska 20
7591725832  
CENTRUM HANDLOWO USŁUGOWE „BUGAJ” TOMASZ BUGAJ,
09-230 BIELSK, ZĄGOTY 22
7742404624
Milde" Rajmund Mrugała,
46-280 Jasienie, ul. Wiejska 9
7511506833  
PodlaskieNasiona.pl Łukasz Kownacki,
17-106 Orla, Kruhłe 3
5432187031
Centrala Nasienna w Kielcach Sp. zoo,
25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76
6570386844  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolłajsy Sp.zoo,
11-036 Gietrzwałd, Łajsy 3
7390102596  
P.P.U.H. „ZIEMAR” SP. Z O.O.,
13-340 BISKUPIEC, SZWARCENOWO 90
8770004831
Dariusz Dorożko Usługi Rolnicze,
14-310 Miłakowo, Pityny 6
7411869370  
Top Farms Agro Sp. z o.o.,
60-408 Poznań, ul. Przelot 24
7481454415  
Kalinowski Sp.zoo,
64-530 Kaźmierz, ul. Czereśniowa 10
7872080580
GPR Łęczyna,
73-112 Stara Dąbrowa
8542398115
ROLPOL Sp.zoo w Łęczynie,
73-112 Stara Dąbrowa
8540010561

Informacje o odmianach